Bewuste aandacht ligt aan de basis van elke vorm van leren. Aandachttraining (ook wel ‘Mindfulness’ genoemd) is het beoefenen van bewuste, gerichte aandacht en beïnvloedt het leren. Maar niet alleen het leren. Het draagt ook bij aan de sociaal-emotionele ontwikkeling. Het is daardoor zeer geschikt als onderdeel van het lesprogramma op basisscholen. Steeds meer schoolbesturen, directies en leerkrachten zien de toegevoegde waarde van aandachttraining op school.

Vrijwel alle leerkrachten doen hun werk met hart en ziel. De meeste kinderen leren met plezier nieuwe dingen en gaan graag naar school. Maar te veel kinderen en professionals in het onderwijs ervaren stress: De onrust in de klas, gedragsproblemen en het doorlopende gevoel van ‘te veel’ nemen toe, terwijl de broodnodige innerlijke rust afneemt. De ‘aan-knop’ doet het wel, maar de ‘pauze-knop’ niet.

Goed onderwijs gaat niet alleen over kennisoverdracht, maar beïnvloedt belangrijke waarden, gedrag en de wijze waarop we met onszelf en elkaar omgaan. Om kinderen op hun eigen niveau te laten presteren is innerlijke rust en bewuste aandacht nodig. Om zelf goed les te kunnen geven is ook innerlijke rust, aandacht en bewuste aanwezigheid nodig. Gelukkig kun je deze ‘aandachtspier’ trainen.

Ben jij een leerkracht die graag meer aandacht en concentratie ziet bij de leerlingen in je klas?

Vind je het zelf ook prettig om geduldiger en met meer rust voor de klas te staan?

Denk jij, net als veel andere leerkrachten, wel eens:

Hoe kan ik mijn leerlingen leren om meer zelfvertrouwen te krijgen? Wat kan ik nog meer doen om hun leerprestaties te verbeteren? Of op welke manier kan ik de groepssfeer verbeteren?

Dan is deze aandachttraining zeker wat voor jou en je klas! 

‘Je kunt de golven in je leven niet stoppen, maar je kunt wel leren surfen.’

Jon Kabat-Zinn